top of page

Wat is haptonomie?

Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoel en het gevoelsleven en gaat er vanuit dat al je gevoelens zich vertalen naar (voelbare) signalen in je lichaam. Voorbeelden hiervan zijn veranderingen in spierspanning, ademhaling, pijn en (on)rust. Van deze signalen (en dus de onderliggende gevoelens) zijn we ons vaak niet of onvoldoende bewust, waardoor ze ongemerkt een grote invloed kunnen hebben op ons dagelijks leven. De verschillende toepassingen van de haptonomie, waaronder haptotherapie, hebben allen als doel de mens (weer) in contact te brengen met zichzelf en zijn omgeving. 

Voelen

Voelen kunnen we, al ver voor de geboorte, door middel van ons grootste zintuig, de tast. We kunnen voelen wat onze huid direct raakt, maar we kunnen ons ook geraakt voelen door gevoelens en emoties die ontstaan in het contact met mensen en de dingen om ons heen. Ook die geraaktheid vertaalt zich naar signalen in je lichaam. Denk maar aan de bekende "brok in de keel", het krijgen van kippenvel of "vlinders in je buik".

Als baby weten we als vanzelf onze tast te gebruiken om kennis te maken met onszelf en onze omgeving. We reageren dan nog heel puur door ons toe te wenden naar het "goede" en te protesteren tegen dat wat niet goed voelt. 

Denken

Het voelend vermogen wordt (in de westerse wereld) vaak snel overschaduwd door de ontwikkeling van het denken en doen. Voor veel mensen geldt dat het voelen op de achtergrond verdwijnt, waardoor ze gevoelens nog maar moeilijk weten te hanteren en deze ontkennen of onderdrukken. Ze maken hun keuzes op basis van verwachtingen en gedachten en handelen vanuit aangeleerde patronen, waardoor ze vaak tegen hun gevoel in en over hun grenzen gaan. Dat geeft spanning en maakt hen kwetsbaarder voor lichamelijk ongemak en klachten.

 

Aandacht voor wat je lichaam je vertelt oftewel "Luisteren naar je gevoel" geeft informatie over de werkelijke situatie, waardoor het mogelijk wordt keuzes te maken die echt bij je passen. Evenwicht in het denken en voelen draagt zo bij aan gezondheid en maakt je vitaal. 

Haptonomie
bottom of page