Haptotherapie voor kinderen

Visie

Haptonomie sluit aan bij de kwaliteiten en het unieke karakter van de jonge cliënt. Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteit. Altijd dezelfde kwaliteit inzetten kan echter ook in je nadeel werken. Zo valt er bijvoorbeeld met een druk en bewegelijk kind altijd wat te beleven. Van de andere kant is druk en bewegelijk zijn, lastig als je je wilt concentreren. Een kind dat stil en rustig is, kan wat meer op zichzelf gericht zijn en wellicht makkelijker concentreren, maar zal uit een ander vaatje moeten tappen als er samen met anderen flink gewerkt moet worden.

Balans

In de begeleiding staat de 'balans' centraal.

Het is belangrijk dat je kunt voelen hoe je jezelf in balans houdt wanneer de wereld onder je voeten beweegt. Maar ook zoeken we naar een optimale balans in het voelen, denken en handelen van het kind. Deze balans bepaalt o.a. hoe je beweegt, leert, communiceert en contacten aangaat.

Wanneer kom je bij ons?

 • je bent snel afgeleid bent en je kan je moeilijk concentreren

 • je kan niet zo goed kan luisteren naar wat anderen zeggen

 • je vindt geen aansluiting met leeftijdsgenoten

 • je wordt gepest of je pest zelf

 • Je bent erg volgzaam

 • Je bent onzeker, je ziet overal tegen op, faalangstig

 • Je loopt letterlijk en figuurlijk op je tenen en je hebt spanningsklachten

 • je bent onhandig in het bewegen met veel ongelukjes

 • je plast in je bed, terwijl je dat heel erg vindt

 • je doet gevaarlijke dingen

 • je voelt je vaak niet begrepen

 • je bent vaak boos en hebt vaak ruzie

 • je bent een baby of peuter die altijd maar huilt en je ouders wakker houdt

 

Hoe werken wij?

Tijdens de begeleiding ervaart een kind hoe je kan balanceren, hoe je je sterk kan voelen, je ondanks druk of drukte prettig kan voelen, beweeglijk kan zijn, of juist rustig, een oplossing kan vinden, vol kan houden of je doel kan bereiken. En niet minder van belang is natuurlijk dat het kind deze en andere kwaliteiten ook in leert zetten als hij/zij samen is met broer of zus, vriend of vriendin, klas of teamgenoot.

Wanneer is de behandeling geslaagd?

Een behandeling is geslaagd als er nieuw of passend gedrag is ontstaan in situaties die voorheen problemen opleverden. De jonge cliënt kan dan afstemmen tussen zichzelf en zijn omgeving en heeft daar ook vertrouwen in. De ouders voelen zich hierbij voldoende gesteund in de opvoeding en begeleiding van hun baby, peuter of puber.

Expertisecentrum voor Haptonomische Kindertherapie

Ensense Kinderhaptotherapie is aangesloten bij het Expertisecentrum voor Haptonomische Kindertherapie. Op www.kinderhapto.nl vind je meer informatie hierover.