top of page

 

 

Lidmaatschap Beroepsvereniging VVH

Ensense is aangesloten bij de beroepsvereniging voor haptotherapeuten; de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH).

(Registratienummer VVH: 778A)

Ensense werkt onder de condities die door deze zijn opgesteld, waardoor de kwaliteit van zorg en privacy gewaarborgd zijn. Tevens geeft dit lidmaatschap mij als haptotherapeut het recht de beschermde titel/keurmerk van GZ-Haptotherapeut te dragen.

 

Met het lidmaatschap van een beroepsvereniging voldoe ik aan de belangrijkste voorwaarde die de meeste zorgverzekeraars stellen om tot (gedeeltelijke) vergoeding van een consult over te gaan.

 

Voor meer informatie zie www.haptotherapeuten-vvh.nl


 

Vereniging Van Haptotherapeuten, de beroepsvereniging voor haptotherapie

"De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is dé landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland. Om een volwaardige positie in de gezondheidszorg voor de toekomst te behouden en deze te versterken, positioneert de haptotherapie zich, naast de (para)medische en psychologische disciplines, in de (eerstelijns) gezondheidszorg. De leden van de vereniging - zij die zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten - voldoen uit het oogpunt van kennis, kundigheid en professionaliteit aan de hoge eisen die bij een beroepsbeoefenaar in de (eerstelijns) gezondheidszorg mogen worden verwacht." 

 

De GZ-Haptotherapeut (kwaliteitswaarborg)

De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de Haptotherapeut, hetgeen tot uiting komt in hun kwaliteitskeurmerk "GZ-Haptotherapeut"

 

In 1993, het jaar waarin de Vereniging van Haptotherapeuten VVH is opgericht, is de haptotherapie definitief geïntroduceerd. De haptotherapie heeft sindsdien in Nederland een ontwikkeling doorgemaakt, die heeft geleid tot een (h)erkenning binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg en de uiteindelijke introductie van het keurmerk GZ-Haptotherapeut, met de daaraan verbonden kwaliteitseisen.

 

De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg.

Hij of zij heeft een (para)medische- of psychosociale HBO / WO vooropleiding (NVAO-geaccrediteerd en door OCW-erkend) en heeft een erkend diploma haptotherapie (SPHBO-getoetst). Hij / zij staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.

De GZ-Haptotherapeut is in staat om via screening, anamnese, vragenlijsten en haptotherapeutisch onderzoek indicaties en contra-indicaties te onderkennen. De GZ-Haptotherapeut zal in geval er sprake is van contra-indicaties, desgewenst in overleg met huisarts / specialist of collega GZ-Haptotherapeut, gericht doorverwijzen.

bottom of page