top of page
Info en Vergoedingen
Algemene informatie

 

Geen verwijzing nodig

Haptotherapie is direct toegankelijk, zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist. Ik ben geregistreerd bij de Vereniging Van Haptotherapeuten VVH onder nr. 16A en sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende verzekeringspakket. In de polisvoorwaarden wordt aangegeven aan wat het vergoede bedrag per jaar is. Voor een volledig overzicht zie: vergoedingenlijst VVH.

 

Tarief en afzegging

Een individueel consult kost € 80,- en duurt ongeveer een uur.
Relatiebegeleiding kost € 120,- en duurt ongeveer anderhalf uur.
Voor coachingstrajecten en trainingen wordt een offerte op maat aangeboden.

 

Indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, vraag ik je om dit zo snel mogelijk door te geven. In de tijd die dan vrij komt kan ik een andere cliënt plannen. Als de afmelding in minder dan 24 uur van tevoren gebeurt, zal de afspraak volledig in rekening gebracht worden. Afmelden kun je via de telefoon of email.

 

Wijze van betaling

Na elke sessie ontvang je een factuur. Deze kun je contant betalen of via een overschrijving. Er is dan vervolgens een betalingstermijn 14 dagen om het bedrag aan de praktijk te voldoen.
Indien je zorgverzekeraar een vergoedingsregeling heeft in het aanvullende pakket kun je de declaratie doorsturen en wordt het deel waar je recht op hebt aan je terugbetaald.

 

Notabetaling en herinneringsprocedure

Wanneer rekeningen die zijn verstuurd niet binnen de termijn van 14 dagen zijn voldaan, wordt er vanaf dat moment een herinnerings-procedure in gang gezet. Indien na de herinneringstermijn van 14 dagen de rekening nog niet is voldaan, dan kan een derde partij ingeschakeld worden om de incasso over te nemen. De kosten hiervan zijn voor de cliënt.

Privacy verklaring

Om te weten wat de regels zijn hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan, zie de pagina Privacy verklaring.

Kwaliteitswaarborg

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen. De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij/zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut.

Klachtenprocedure

Mocht de haptotherapie niet naar tevredenheid zijn verlopen voor je dan is het altijd mogelijk een gesprek met mij aan te vragen. Ik luister serieus naar je verhaal.
Indien dat eveneens niet een bevredigend verloop heeft kunt je een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging om te zien of dat je verder helpt. In geval dat dit ook niet de uitkomst brengt die je had verwacht kun je overwegen een klacht indienen bij de vereniging. Wilt je hier meer van weten? Ga dan naar de klachtenprocedure.

 

Mijn registratienummer is 16 A.
Meer informatie kun je vinden op:
www.haptotherapeuten-vvh.nl

 

Contactgegevens praktijk

Praktijk voor haptotherapie Asten
Eikelaar 127
5721 DG ASTEN

Telefoon: 06 41 66 81 66
e-mail: info@haptotherapie-asten.nl

AGB code therapeut 90-024796
AGB code praktijk 90-03668
KvK 17250833

Openingstijden

Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur en eventueel om 19.00 uur.
portret Helen.png
bottom of page