top of page

Praktijkovereenkomst Zwangerschapshaptonomie en Babymassage

 

Hieronder vind je een aantal afspraken en informatie met betrekking tot Zwangerschapshaptonomie en Babymassage bij Ensense.

Deze zijn bedoeld om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen en misverstanden te voorkomen. 

Algemeen

  • Ensense is aangesloten bij de vereniging voor haptotherapeuten (VVH) en bij de Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB) en werkt onder de condities die door deze zijn opgesteld, waardoor de kwaliteit van zorg en privacy gewaarborgd zijn. Voor meer informatie zie www.vhzb.nl

  • Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over het verloop van de begeleiding dan nodig ik je uit dat altijd met mij te bespreken. Het klachtrecht is geregeld via de beroepsvereniging (VVH Commissie van Toezicht).

Zwangerschapshaptonomie

De totale haptonomische zwangerschapsbegeleiding bestaat normaliter uit 6 tot 7 sessies. 

 

Tarief Zwangerschapshaptonomie

Een afspraak zwangerschapshaptonomie kost € 80,00 per sessie en één sessie duurt ca. 60 minuten. Ook de intake/kennismaking geldt als behandeling.

Babymassage (momenteel niet aangeboden)

Een individuele cursus Babymassage bestaat normaliter uit 3 tot 4 sessies. Indien je behoefte hebt aan een aangepast aantal sessies, dan kun je dat uiteraard aangeven.

De individuele cursus wordt gegeven aan maximaal 2 ouders/verzorgers per kind.

Tarief Babymassage

Een afspraak babymassage (individueel) kost € 80,00 per sessie en duurt per keer ca. 60  tot 90 minuten.

 

Betaling en voorwaarden:

  • De factuur van iedere afspraak wordt achteraf per mail toegestuurd. Het openstaande bedrag mag worden overgemaakt op rekeningnummer NL 96 ABNA 0578391503 t.n.v. H. van Baarle-Spelthan

  • De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Wanneer het bedrag niet binnen deze termijn is bijgeschreven, stuur ik je kosteloos een eerste herinnering.

  • Indien de factuur, uiterlijk 21 dagen na het versturen van de betalingsherinnering, nog niet is betaald ben ik gerechtigd een incassoregeling te treffen. De kosten daarvan komen voor jouw rekening.

  • Overmacht ten aanzien van de betaling aan jouw kant kan en dient op tijd met mij besproken te worden.

 

Bij verhindering:

Ben je verhinderd om op een afspraak aanwezig te zijn? Zorg er dan voor dat je de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzegt. Zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend. Dit kan telefonisch via 06-26626610 of per mail: info@ensense.life

Let op: Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

Verslaglegging en informeren derden:

  • Ensense hanteert een digitaal cliëntendossier in een beveiligde omgeving volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  • Overleg met derden inzake uw begeleiding gebeurt alleen na overleg en met instemming van jou.

 

Beëindiging van de zwangerschapsbegeleiding: 

De zwangerschapsbegeleiding wordt afgesloten door middel van een postnatale afspraak, meestal ongeveer 6 weken na de bevalling. Naar wens kan de begeleiding worden voortgezet met één of meerdere afspraken in het eerste jaar na de geboorte. 

Akkoord
Deze overeenstemming staat ter inzage op de website en wordt je op verzoek per mail toegestuurd. Wanneer je het niet eens bent met de inhoud of vragen hebt, word je verzocht voor de eerste of eerstvolgende afspraak contact met mij op te nemen

bottom of page