top of page

Praktijkovereenkomst Haptotherapie

 

Hieronder vind je een aantal afspraken en informatie met betrekking tot haptotherapeutische behandeling bij Ensense.

Deze zijn bedoeld om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen en misverstanden te voorkomen. 

 

Algemeen:

  • De intake Haptotherapie bestaat normaliter uit 3 tot 4 sessies. Aan het eind van de intake komen we samen tot een concreet behandelplan, bestaande uit de hulpvraag, de bijbehorende doelen en de voorgestelde aanpak. Na de intake start het behandelproces, waarin we tevens regelmatig mondeling de voortgang van de behandeling evalueren. Indien je behoefte hebt aan een extra evaluatiemoment of er onduidelijkheden hierover zijn, dan kun je dat uiteraard aangeven.

  • Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over het verloop van de behandeling dan nodig ik je uit dat altijd met mij te bespreken. Het klachtrecht is geregeld via de beroepsvereniging (VVH Commissie van Toezicht).  (Klik hier voor de klachtenregeling)

Tarieven

Het tarief voor een afspraak haptotherapie (60 min) bedraagt €80,-

Het tarief voor een afspraak haptonomische relatietherapie (60-90 min)  bedraagt €120,-

Ook de intake/kennismaking geldt als behandeling.

 

Betaling en voorwaarden:

  • De factuur van iedere afspraak wordt achteraf per mail toegestuurd. Het openstaande bedrag mag worden overgemaakt op rekeningnummer NL 96 ABNA 0578391503 t.n.v. H. van Baarle-Spelthan, waarna je de factuur (geheel of gedeeltelijk) kunt indienen bij uw zorgverzekering.

  • De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Wanneer het bedrag niet binnen deze termijn is bijgeschreven, stuur ik je kosteloos een eerste herinnering.

  • Indien de factuur, uiterlijk 21 dagen na het versturen van de betalingsherinnering, nog niet is betaald ben ik gerechtigd een incassoregeling te treffen. De kosten daarvan komen voor jouw rekening.

  • Overmacht ten aanzien van de betaling aan jouw kant kan en dient op tijd met mij besproken te worden.

Vergoeding door zorgverzekering

Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullend pakket. Op de website van de beroepsvereniging; www.haptotherapeuten-vvh.nl vind je een overzicht van de vergoedingen per verzekering. Bij twijfel over vergoedingen kun je contact opnemen met de eigen zorgverzekeraar.

 

Bij verhindering:

Ben je verhinderd om op een afspraak aanwezig te zijn? Zorg er dan voor dat je de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzegt. Zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend. Dit kan telefonisch via

06-26626610 of per mail: info@ensense.life

Let op: Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

Verslaglegging en informeren derden:

  • Ensense hanteert een digitaal cliëntendossier in een beveiligde omgeving volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  • Overleg met derden inzake je therapie gebeurt alleen na overleg en met instemming van jou.

  • Tijdens de intake stemmen we af of je (huis)arts geïnformeerd wordt over jouw haptotherapeutische behandelingen.

 

Beëindiging van de therapie

De afsluiting van het therapieproces gaat in overleg met elkaar. Bij voorkeur in de vorm van een afsluitende behandeling of gesprek.

Akkoord
Deze overeenstemming staat ter inzage op de website en wordt je op verzoek per mail toegestuurd. Wanneer je het niet eens bent met de inhoud of vragen hebt, word je verzocht voor de eerste of eerstvolgende afspraak contact met mij op te nemen

bottom of page